มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิษย์เก่า มศว บางเขน จัดงาน RBK 3 ม่วง-เทา สัมพันธ์
มศว ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง เปิดใจนิสิตให้เรียนรู้ กิจการเพื่อสังคม
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อเปิดโอกาสการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมทำบุญวันเกิด เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ขอเชิญทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
swudas...
ศิษย์เก่า ป.เอก...
กองกิจการนิสิตศึก...
มรภ.สวนสุนันทา...
ศิษย์เก่าทันตแพทย...
พิธีพระราชทานปริญ...
  swudas ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่เมือง เซโปน แขวนสะหวันนะเขต สปป. ลาว
  ศิษย์เก่า ป.เอก รับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี ๒๕๕๖
  กองกิจการนิสิตศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม
  มรภ.สวนสุนันทา ศึกษาดูงานงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)
กรมประมงรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
กรมทางหลวงชนบทรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ)
สมัครเข้าทำงานกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

<<<   APR 2014   >>>
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
  ไม่พบข้อมูลปฎิทินกิจกรรม

ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มศว
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า มศว
เอกสารประชาสัมพันธ์สมาชิกศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว
เอกสารประชาสัมพันธ์จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว
เอกสารประชาสัมพันธ์งานศิษยบ์เก่าสัมพันธ์ มศว
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 1