มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดต่อสอบถาม
 
การติดต่อหน่วยงาน :
 

ศิษย์เก่าและผู้สนใจ สามารถติดต่อหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ โดย

  โทรศัพท์ หมายเลข 0-2260-9546 หรือ 02-649-5000 ต่อ 5357

  โทรสาร หมายเลข 02-260-9547

  เว็บไซต์ http://alumni.swu.ac.th

  E-mail: alumni@swu.ac.th

  ไปรษณีย์
  งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต อาคาร 9
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิทซอย 23 แขวงคลองเตยเหนือ
  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บวรนันท์ ศิริ  
  คุณ นาถลดา ประถมของ  
  หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์  
นางสาวธัญสินี โพธิ์ปั้น   นางสาวสุวภัทร แกล้วกล้า
คุณ ธัญสินี โพธิ์ปั้น   คุณ จุฑารัตน์ ศรีพุฒ
เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์   เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 

<<<   DEC 2017   >>>
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
  ไม่พบข้อมูลปฎิทินกิจกรรม

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า มศว
เอกสารประชาสัมพันธ์สมาชิกศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว