มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Link
 
ชมรม/สมาคมศิษย์เก่า มศว :
 


   ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่น 17
   leopard ศูนย์รวมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน รุ่นที่ 18

 
เว็บไซต์ทั่วไปเกี่ยวกับ มศว :
 


   ชาวโยธา มศว
   ชมรมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มศว
   รวมพลชาว HE (สหเวชศาสตร์)
   กองกิจการนิสิต
   คณะมนุษยศาสตร์
   คณะสังคมศาสตร์
   คณะพลศึกษา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยนานชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน
   วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   บัณฑิตวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
   โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
   โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
   คณะศิลปกรรมศาสตร์

 
ศึกษาต่อต่างประเทศ :
 


   ประเทศญี่ปุ่น
   ประเทศออสเตรเลีย
   ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ประเทศอังกฤษ
   ประเทศจีน ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLC

 
หน่วยงานราชการ :
 


   สำนักนายกรัฐมนตรี
   กระทรวงกลาโหม
   กระทรวงการคลัง
   กระทรวงการต่างประเทศ
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   กระทรวงคมนาคม
   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   กระทรวงพลังงาน
   กระทรวงพาณิชย์
   กระทรวงมหาดไทย
   กระทรวงยุติธรรม
   กระทรวงแรงงาน
   กระทรวงวัฒนธรรม

 
แนะนำ Link สำหรับผู้ที่ต้องการหางาน :
 


   e-jop แหล่งหางานออนไลน์ กรมการจัดหางาน
   perdsorbtoday.com
   Robook.con
   jop.narak.com
   job thaiweb.com
   jopthai.com
   jobbkk.com
   jobpub.com
   jobbangkok.com
   jobth.com

 
 

<<<   AUG 2017   >>>
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  ไม่พบข้อมูลปฎิทินกิจกรรม

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า มศว
เอกสารประชาสัมพันธ์สมาชิกศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว