มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวทั่วไป
หัวข้อข่าว
  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information Processing - ICIIP 2017
  ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao
  โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
  จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560 ออนไลน์
  ศิษย์เก่าร่วมเปิดบ้านนานาชาติ Open House SWUIC Village
  ศิษย์เก่าได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
  ศิษย์เก่า รับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร"
  อดีตอธิการบดี มศว บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต มศว
  มศว เปิดคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  ขอเชิญชวนบริจาคเงินเข้ากองทุนวันเกิด เปิดโอกาสการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า
หัวข้อข่าว
  นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวด 2016 AUA Essay Writing Contest
  "OSWEN Bowling Charity Competition 2nd"
  ศิษย์เก่าได้รับรางวัล "Session Best Paper Certificate"
  ศิษย์เก่า ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน ATOD International Competition
 
 
 

<<<   DEC 2017   >>>
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
  ไม่พบข้อมูลปฎิทินกิจกรรม

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า มศว
เอกสารประชาสัมพันธ์สมาชิกศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว