มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวทั่วไป
หัวข้อข่าว
  ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information Processing - ICIIP 2017
  ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao
  โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
  จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2560 ออนไลน์
  จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559 ออนไลน์
  ศิษย์เก่าร่วมเปิดบ้านนานาชาติ Open House SWUIC Village
  ศิษย์เก่าได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
  ศิษย์เก่า รับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร"
  อดีตอธิการบดี มศว บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต มศว
  จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2559 ออนไลน์
  มศว เปิดคลินิกส่งเสริมศักยภาพเด็ก
  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  ขอเชิญชวนบริจาคเงินเข้ากองทุนวันเกิด เปิดโอกาสการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า
หัวข้อข่าว
  เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 1/2560
  นิสิต คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวด 2016 AUA Essay Writing Contest
  "OSWEN Bowling Charity Competition 2nd"
  ศิษย์เก่าได้รับรางวัล "Session Best Paper Certificate"
  ศิษย์เก่า ได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน ATOD International Competition
  เครือข่ายศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร (UK Alumni Professional Network)
 
 
ข่าวอบรม
หัวข้อข่าว
  อบรมฟรี โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
 

<<<   AUG 2017   >>>
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  ไม่พบข้อมูลปฎิทินกิจกรรม

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า มศว
เอกสารประชาสัมพันธ์สมาชิกศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว